Σχετικά με μας

Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για καθαρότερη παραγωγή ενέργειας


Η CleanIQ εξειδικεύεται στον καθαρισμό έργων εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας και στη συντήρηση του υποστρώματος στα πάρκα, με σκοπό να βοηθήσει τους επενδυτές να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της επένδυσής τους (ROI)

Προσφέρουμε οικονομικά βιώσιμες, αξιόπιστες και φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες Επιδιώκουμε πάντα να δημιουργούμε μια βιώσιμη μελλοντική προοπτική για τις επενδύσεις στην ενέργεια και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Γνωρίζουμε ότι η χρήση ενέργειας από καθαρές για το περιβάλλον πηγές αποτελεί βασικό πυλώνα για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ενεργειακά ανεπτυγμένης κοινωνίας. Αποκομίζουμε έτσι ανεκτίμητα οφέλη για την οικονομία, το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τις μελλοντικές γενιές. Οι επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια αποτελούν έναν από τους κύριους τρόπους για να οδηγηθούμε σε μια αειφόρο ανάπτυξη και να ανταποκριθούμε στις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Δεσμευόμαστε σε μια καθαρότερη ενεργειακή μετάβαση με το να δώσουμε την δυνατότητα στους ανθρώπους, τους πελάτες μας και τις κοινότητες να αξιοποιήσουν πλήρως τις ικανότητες μας, επιτυγχάνοντας πολλαπλά οφέλη. Να είναι σε θέση να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των επενδύσεων τους, να διατηρήσουν την προστασία και μακροβιότητα των συστημάτων παραγωγής πράσινης ενέργειας καθώς και την πρόληψη αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

καθαρισμός-φωτοβολταικών-image
καθαρότερο-περιβάλλον-με-την-cleaniq-image

Πιο καθαρά, πιο αποδοτικά!


Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού με σύγχρονες μεθόδους, με προηγμένο εξοπλισμό, ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό των φωτοβολταϊκών πάρκων. Έχουμε την τεχνογνωσία και το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό Φροντίζουμε να δημιουργούμε ένα πλάνο καθαρισμού πάντα σε συνεννόηση με τους πελάτες μας και με σεβασμό στην επένδυση τους και να το προσαρμόζουμε στην κάθε σας ανάγκη.

Χρησιμοποιούμε 100% απιονισμένο νερό απαλλαγμένο από χλώριο, ουσίες και προσμείξεις αλάτων για τον καθαρισμό των φωτοβολταϊκών συλλεκτών. Αυτό το νερό εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα καθαρισμού, χωρίς τη χρήση χημικών και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης ή καταστροφής των συστημάτων.

Επιπλέον η αποψίλωση των χόρτων είναι σημαντική για την ψύξη και την αποφυγή συσσώρευσης υγρασίας στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών συλλεκτών, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση της αποδοτικότητάς τους. Η ενσωμάτωση διαδικασίας περισυλλογής και αποκομιδής των χόρτων προς ανακύκλωση, αποτελεί επίσης πρακτική μας για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, αλλά και της μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Η απώλεια της παραγόμενης ισχύος λόγω ρύπων συχνά υποτιμάται.

Για την CLEANIQ η έννοια της ευθύνης για την αποπεράτωση κάθε έργου που αναλαμβάνει είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αειφόρο ανάπτυξη και την καθαρότερη πράσινη ενέργεια Υπηρετούμε αξίες με σεβασμό στη φύση, εφαρμόζοντας σωστές πρακτικές καθαρισμού που συμβάλουν στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της παροχής ενέργειας στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

ΨΑΧΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ;

Το κορυφαίο συνεργείο καθαρισμού Φ/Β

Κλείστε ένα ραντεβού σήμερα με τη φόρμα ενδιαφέροντος

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

2531 302056